2006/02/13

 

Атила - бичът божи


"Атила" (рисувана 1843-47 г.)," худ. Йожен Дьолакроа. Фрагмент от огромен стенопис, който украсява библиотката на френската Камара на депутатите. Цялата композиция изобразява Атила, който тъпче останките на античната цивилизация.

 

Именник на българските ханове

"Именникът на българските ханове" е най-старият запазен исторически извор, който дава информация за първите столетия от историята на 13-вековна България! Смята се, че е съставян на два пъти - по времето на хан Аспарух и в края на 8 век. До наши дни е достигнал в три късни руски преписа.

Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] змията - дилом, [месец] девети - твирем.

Ирник живя 150 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] змията - дилом, [месец] девети - твирем.

Гостун - този бе наместник 2 години. Родът му Ерми. А властта му е дадена [в годината на] свинята - дохс, [месец] девети - твирем.

Курт управлява 60 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] вола - шегор, [месец] трети - вечем.

Безмер [управлява] 3 години. Родът на този - Дуло. А властта му е дадена [в годината на] вола - шегор, [месец] трети - вечем.

Тези 5 князе управляваха княжеството на отвъдната страна на Дунава 515 години с остригани глави. А след това дойде отсам Дунава Исперих княз. Същото е и досега.

Аспарух княз 61 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] тигъра - верени, [месец] първи - алем........


[Текстът е предаден със съкращения.]

 

Хуни и/или българи

"Именникът на българските ханове" започва летоброенето на българската държавност с името на митичния владетел Авитохол. Редица изследователи отъждествяват Авитохол с Атила, а Ирник - с неговия син Ернах...В много средновековни извори "хуни" и "българи" са се използвали с еднакво значение. Дори и да не приемем теорията, че "хуни" и "българи" е едно и също, очевидно българите са заемали значимо място във военно-племенния съюз на Атила.

 

В средата на 5 век империята на Атила се е простирала от степите на Централна Азия до земите на днешна Германия.

 

Пътят на България

Много еднаквости откриваме у хуните и българите. За тях четем в книгата на Димитър Съсълов "Пътят на България," написана през 1936 г.:

"Държавното устройство на образуваната от Исперих придунавска България е било старото хунорско и българско устройство - родово-военното устройство. То е било пропито със същия стар държавнически дух, който хунорите, както е известно, разнасяли навсякъде, където са се появявали, и който се коренял като че ли във всяка капка тяхна кръв. Родът - родът от войници, а не отделният човек, е бил главната ядка, главната съставна част и на народа, и на държавата...

По време на война българите употребявали същите изпитани от векове способи, известни още на хунорите. Войските били разделяни обикновено на три отряда, от които средният и най-силният от тях действал направо по заповедите на кхан ювиги, а другите два странични отряда - по заповедите на съответните кавхани. Нападенията били бързи и стремителни като имали за цел да разстроят редовете на противника, да го обърнат в бягство, а след това, като го заобиколят, да ги унищожат..."This page is powered by Blogger. Isn't yours?