2006/02/13

 

Атила - бичът божи


"Атила" (рисувана 1843-47 г.)," худ. Йожен Дьолакроа. Фрагмент от огромен стенопис, който украсява библиотката на френската Камара на депутатите. Цялата композиция изобразява Атила, който тъпче останките на античната цивилизация.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?