2006/02/13

 

Именник на българските ханове

"Именникът на българските ханове" е най-старият запазен исторически извор, който дава информация за първите столетия от историята на 13-вековна България! Смята се, че е съставян на два пъти - по времето на хан Аспарух и в края на 8 век. До наши дни е достигнал в три късни руски преписа.

Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] змията - дилом, [месец] девети - твирем.

Ирник живя 150 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] змията - дилом, [месец] девети - твирем.

Гостун - този бе наместник 2 години. Родът му Ерми. А властта му е дадена [в годината на] свинята - дохс, [месец] девети - твирем.

Курт управлява 60 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] вола - шегор, [месец] трети - вечем.

Безмер [управлява] 3 години. Родът на този - Дуло. А властта му е дадена [в годината на] вола - шегор, [месец] трети - вечем.

Тези 5 князе управляваха княжеството на отвъдната страна на Дунава 515 години с остригани глави. А след това дойде отсам Дунава Исперих княз. Същото е и досега.

Аспарух княз 61 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] тигъра - верени, [месец] първи - алем........


[Текстът е предаден със съкращения.]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?