2006/02/13

 

Хуни и/или българи

"Именникът на българските ханове" започва летоброенето на българската държавност с името на митичния владетел Авитохол. Редица изследователи отъждествяват Авитохол с Атила, а Ирник - с неговия син Ернах...В много средновековни извори "хуни" и "българи" са се използвали с еднакво значение. Дори и да не приемем теорията, че "хуни" и "българи" е едно и също, очевидно българите са заемали значимо място във военно-племенния съюз на Атила.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?