2006/02/13

 

Пътят на България

Много еднаквости откриваме у хуните и българите. За тях четем в книгата на Димитър Съсълов "Пътят на България," написана през 1936 г.:

"Държавното устройство на образуваната от Исперих придунавска България е било старото хунорско и българско устройство - родово-военното устройство. То е било пропито със същия стар държавнически дух, който хунорите, както е известно, разнасяли навсякъде, където са се появявали, и който се коренял като че ли във всяка капка тяхна кръв. Родът - родът от войници, а не отделният човек, е бил главната ядка, главната съставна част и на народа, и на държавата...

По време на война българите употребявали същите изпитани от векове способи, известни още на хунорите. Войските били разделяни обикновено на три отряда, от които средният и най-силният от тях действал направо по заповедите на кхан ювиги, а другите два странични отряда - по заповедите на съответните кавхани. Нападенията били бързи и стремителни като имали за цел да разстроят редовете на противника, да го обърнат в бягство, а след това, като го заобиколят, да ги унищожат..."<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?