2006/03/13

 

Перлата на българското войнско майсторство

На днешния ден в 1913 г. българските войски показват нечувана храброст, военни умения и държеливост и превземат Одринската крепост. Така те решават изхода от Първата Балканска война и поставят на колене Османската империя."На нож," худ. Ярослав Вешин

 

Един нестабилен съюз

Историята на Балканските войни започва още в 1878 г., когато е изработен Берлинският договор. Той е скроен тъй, щото да подклажда дълги години конфликти на Балканите. Етническите територии на България са разпокъсани несправедливо. Болката за българите в Македония е огромна.

Постепенно започва да назрява идеята, че успех срещу Турция може да се постигне само с обединени усилия. Предприета е първата стъпка към изграждането на Балканския съюз - в началото на 1912 г. е подписан "Договор за приятелство и съюз" между България и Сърбия. Тайна клауза урежда териториалната подялба в случай на успешна война срещу Турция. Македония условно е разделена на две зони - "безспорна," принадлежаща на България, и "спорна," която ще подлежи на по-нататъшни преговори. Допусната е първата грешка от страна на българските преговарящи!

По-късно същата година е сключен "Договор за отбранителен съюз" с Гърция, който пък въобще не засяга териториални въпроси, поради несъгласието на Атина с българо-сръбските договорености. Така грешките стават две!

Към вече оформения Балкански съюз с устна декларация се присъединява и малката балканска държава Черна гора.

Липсва обаче договорно споразумение между Сърбия и Гърция. До договор между Атина и Белград се стига едва след година, но това вече ще е договор срещу България!!!

 

"Българите биха победили даже тогаз, когато са въоръжени само с кинжали."
"Отстъплението на турците при Люлебургаз," худ. Ярослав Вешин


Войната срещу Турция започва на 5 октомври 1912 г. Българската армия включва 600 000 души, към които в хода на войната се присъединяват местните чети на ВМОРО и около15 000 бойци от Македоно-Одринското опълчение. Стотици хиляди българи готови да умрат в името на националното обединение!

Поради географското си положение България трябва да понесе и най-голямата тежест на военните действия. Следват победа след победа - при Лозенград, Бунархисар, Караагач, Люлебургаз... Освободени са десетки селища в Странджа, Родопите, Македонския край. Европейската преса коментира: "В Източна Европа се появи нова военна сила, която даже великите сили не ще могат да удръжат."

Но изходът на войната ще се реши от превземането на Одринската крепост.

 

Превземането на "непревземаемата" крепост

Одринската крепост е създадена под ръководството на германски инженери и е едно от най-добрите и най-големите отбранителни съоръжения в Османската империя. Отбранителната линия включва три укрепени позиции. Първата е на 9-11 км. от града, а втората и третата са на 1-3 км от града. Крепостта се брани от 65 000 турски бойци и офицери, 524 оръдия и 20 тежки картечници. На тях българското командване противопоставя 120 000 български войници и офицери.

Главният укрепен пояс на крепостта се състои от 26 каменни форта, отстоящи на няколко километра един от друг. А между тях са разположени артилерийски позиции, преградни ровове и вълчи ями.

Българските летци първи в световната история на военното изкуство се сещат да използват самолета като бойно средство, а именно за въздушни бомбардировки!!!

Около Одрин са разположени 1300 български оръдия. След 6-месечна обсада, на 11 март е заповядано нападението на крепостта да започне с артилерийски обстрел. Ураганният артилерийски огън се открива в 13 ч. и продължава докъм 23 ч.- близо 10 часа без прекъсване!!! Българската артилерия не замлъква до победата. Целта е да се прикрие атаката на българската пехота. Героичното настъпление принуждава турският гарнизон да капитулира на 13 март.

Плененият главнокомандващ Шукри паша предава сабята си на българските командващи с думите: "Храбростта на българската армия е безподобна...на вашата армия никаква крепост не може да противостои..." В същото време българският трицвет се развява върху джамията "Султан Селим."

 

През очите на съвременника

Писателят Йордан Йовков е посветил десетки разкази на Балканските войни, в които той сам участва. Йовков започва своята тъй вълнуваща хроника още от деня на обявяване на войната, запечатан в разказа "Паметният ден:"

- Господа, войната е обявена. Поздравлявам ви. - И той ни подаде ръка.

Войната е обявена! Ние останахме като гръмнати. Да, ние знаехме, че това един ден ще стане, ние чакахме, искахме това, говорили сме за него хиледи пъти. И пак изненадата беше голяма. Ние учудено се гледахме в очите, стиснахме си ръцете, всеки промълви по нещо и бързаше сякаш да остане сам - сам да надникне в мислите си, в душата си.

Цялата дружина се строи. Не помня добре какво говори тогава дружинният командир. Но аз и сега виждам върху нервния, неспокоен кон внушителната и войнствена фигура, строгото лице, пламнало от непресторен гняв и широкия жест на ръката, която сочеше на юг. Пред него стояхме всички ние, хилядата души на дружината, неподвижни, неми, спотаили дишането си дори. Той свърши. И изведнъж лицата на тия неподвижни, замръзнали сякаш хора трепнаха и пламнаха внезапно, гърдите се подигаха. Ура! Денят блещеше ликуващ и засмян. Сълзи пълнеха очите ми...


This page is powered by Blogger. Isn't yours?