2006/03/13

 

Един нестабилен съюз

Историята на Балканските войни започва още в 1878 г., когато е изработен Берлинският договор. Той е скроен тъй, щото да подклажда дълги години конфликти на Балканите. Етническите територии на България са разпокъсани несправедливо. Болката за българите в Македония е огромна.

Постепенно започва да назрява идеята, че успех срещу Турция може да се постигне само с обединени усилия. Предприета е първата стъпка към изграждането на Балканския съюз - в началото на 1912 г. е подписан "Договор за приятелство и съюз" между България и Сърбия. Тайна клауза урежда териториалната подялба в случай на успешна война срещу Турция. Македония условно е разделена на две зони - "безспорна," принадлежаща на България, и "спорна," която ще подлежи на по-нататъшни преговори. Допусната е първата грешка от страна на българските преговарящи!

По-късно същата година е сключен "Договор за отбранителен съюз" с Гърция, който пък въобще не засяга териториални въпроси, поради несъгласието на Атина с българо-сръбските договорености. Така грешките стават две!

Към вече оформения Балкански съюз с устна декларация се присъединява и малката балканска държава Черна гора.

Липсва обаче договорно споразумение между Сърбия и Гърция. До договор между Атина и Белград се стига едва след година, но това вече ще е договор срещу България!!!

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?