2006/03/13

 

"Българите биха победили даже тогаз, когато са въоръжени само с кинжали."
"Отстъплението на турците при Люлебургаз," худ. Ярослав Вешин


Войната срещу Турция започва на 5 октомври 1912 г. Българската армия включва 600 000 души, към които в хода на войната се присъединяват местните чети на ВМОРО и около15 000 бойци от Македоно-Одринското опълчение. Стотици хиляди българи готови да умрат в името на националното обединение!

Поради географското си положение България трябва да понесе и най-голямата тежест на военните действия. Следват победа след победа - при Лозенград, Бунархисар, Караагач, Люлебургаз... Освободени са десетки селища в Странджа, Родопите, Македонския край. Европейската преса коментира: "В Източна Европа се появи нова военна сила, която даже великите сили не ще могат да удръжат."

Но изходът на войната ще се реши от превземането на Одринската крепост.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?