2006/12/03

 

Самуил - Цар Български*


Гробът на цар Самуил е открит на остров "Св. Ахил" в езерото Мала Преспа, дн. Гърция.

* Това е пълното заглавие, което Димитър Талев избира за своята великолепна трилогия, посветена на цар Самуил. Трилогията включва: том 1 "Щитове каменни" (1958г.); том 2 "Пепеляшка и царският син" (1959г.); том 3 "Погибел" (1960г.)

 

Трагичният цар

В българската история има само един владетел с името Самуил. Никой друг след него не ще посмее да понесе бремето на това трагично име.

Повече от 40 години Самуил води безмилостна борба за запазване независимостта на България. Заплахата иде не само отвън, от Византия, но и отвътре, от сърцето на държавата, разяждана от разкол и предателства. Самуил е принуден да погуби собствения си брат Аарон и целия му род заради изменничество. Пощаден бил само синът на Арон - Иван Владислав, който години по-късно, воден от мъст, ще пролее много кръв, за да заеме българския престол. Самуил ще бъде повторно предаден от дъщеря си Мирослава, която отваря пред византийците ключовата българска крепост Драч заради блясъка на византийския двор. Високи титли и богатства помамват и много български боляри, които предават без бой българските крепости една след друга и водят държавата към погибел.

 
Самуиловият надпис, открит в с. Герман, Преспанско, дн. Гърция. Надписът датира от 993г., издълбан е по нареждане на цар Самуил в памет на неговите родители и най-големия му брат Давид.

 

Знамението

През 989 г. средновековният човек е разтърсен от невиждано събитие - покрай Земята преминава Халеевата комета. Страховитата опашата звезда се появява малко след небивалия разгром, който Василий II претърпява от Самуил в битка при прохода Траянови врата. Навред из Византия се понасят сравнения между "небесния огън" на кометата и "опустошителния огън" на Самуил от династията на Комитопулите!

Но трагичното знамение ще застигне Самуил едва години по-късно в битката при с. Ключ през 1014г., когато 15 000 български воини са пленени и зверски ослепени, а на всеки сто души е оставен едноок водач, който да отведе слепците при Самуил. За тази своя жестокост византийският император Василий II гордо се закичва с прозвището "българоубиец." При вида на ослепените си войници цар Самуил получава удар и издъхва. А само 4 години по-късно, при цар Иван Владислав, България окончателно пада под византийско робство. Звездата на България угасва за повече от 170 години.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?