2006/12/03

 

Знамението

През 989 г. средновековният човек е разтърсен от невиждано събитие - покрай Земята преминава Халеевата комета. Страховитата опашата звезда се появява малко след небивалия разгром, който Василий II претърпява от Самуил в битка при прохода Траянови врата. Навред из Византия се понасят сравнения между "небесния огън" на кометата и "опустошителния огън" на Самуил от династията на Комитопулите!

Но трагичното знамение ще застигне Самуил едва години по-късно в битката при с. Ключ през 1014г., когато 15 000 български воини са пленени и зверски ослепени, а на всеки сто души е оставен едноок водач, който да отведе слепците при Самуил. За тази своя жестокост византийският император Василий II гордо се закичва с прозвището "българоубиец." При вида на ослепените си войници цар Самуил получава удар и издъхва. А само 4 години по-късно, при цар Иван Владислав, България окончателно пада под византийско робство. Звездата на България угасва за повече от 170 години.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?