2007/02/19

 

Още същата година се връща в Белград и се записва във Втората българска легия.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?