2006/06/02

 

Човекът

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер в семейството на видния възрожденец даскал Ботьо Петков. Отпървом учи в родния си град, а по-късно заминава за Одеса. Връща се в България, за да замести като учител болния си баща, но на празника на братята Кирил и Методий произнася бунтовна реч, заради която е принуден да напусне Калофер завинаги.

Даскал Ботьовото училище в Калофер

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?