2006/05/02

 

Едно светло начало

На 20 април 1876 г. Копривщица е разбудена от тържествения звън на църковните камбани. С възгласи "Да живей България!" въстаниците нападат и превземат конака. Веднага след това до Панагюрище е изпратено писмо, известяващо преждевременното избухване на въстанието. Това писмо остава известно в историята като "Кървавото писмо," тъй като върху него бил нарисуван с кръв християнски кръст:

"Братя, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците! Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример."

Още същия ден Панагюрище последва примера на Копривщица, а през идните дни въстанието обваща почти цялото Средногорие, района на Пещера, Брацигово, Батак, Перущица. Създаденият от Бенковски конен отряд от над 200 души ("Хвърковатата чета") обикаля огнищата на въстанието и се включва в сраженията с турците.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?