2006/05/01

 

Заклинания

Сутринта на Ирминден стопанката на дома, заедно с другите жени в къщата - снахи, дъщери и децата вземат маши, ръжени и тенекии, тракат с тях и обикалят двора "от изгряло слънце към залез," като викат:

Бягайте змии и гущери,
че днеска е Еремия!
Ще ви връзва с ремъци,
ще ви дере с кремъци!

Жените обхождат зимника, кошарите, обора и хармана и вярват, че през лятото нито една гадина няма да ги полази.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?