2006/04/03

 

Идеологът на свободата

В началото на април отбелязваме 185 години от рождението на Георги С. Раковски.

Истинското му име е Сава Стойков Попович. Роден е в Котел през 1821 г. Живее и умира в името на България.

Един от най-впечатляващите моменти в биографията на този наистина уникален българин е работата му като преводач в турската (!) главна квартира в Шумен по време на Кримската война (1853-56 г.). Създава тайно общество, с помощта на което събира и изпраща информация до руското командване.

През 1858 г. Раковски формулира своя Първи "Одески" план за освобождението на България. Според него емиграцията трябва да подготви въоръжени отряди, които да преминат в страната и да повдигнат народа на борба: "Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак трябва да я добият."

През 1860 г. Раковски пристига в Белград. Тук довършва печатането на поемата "Горски пътник" и започва да издава в. "Дунавски лебед" като от 16-ти брой нататък го издава и на френски език, за да запознае европейската общественост със съдбата и борбите на българите. Във връзка с очаквания въоръжен конфликт между Сърбия и Османската империя, през 1862 г. в Белград Раковски формира Първата българска легия, в която участва и Васил Левски. Съставя и своя Втори "Белградски" план за освобождението на България. Според плана в българските земи трябва да нахлуе въстаническа армия от 1000 души, ръководена от Привременно правителство.


"Г.С. Раковски в Балкана," фрагмент, худ. А. Сако, 60-те години на 19 в. В краката си Раковски тъпче турското знаме. Това е и една от първите картини, на които се появява българският трицвет.

разработва се....

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?