2006/03/18

 

Умъ царува, умъ робува*

В средата на март честваме 150 години от появата на читалищата - едно наистина уникално явление в културния и просветен живот на възрожденска България.

През Възраждането, навред из България и извън пределите й - там гдето имало българи, едно след друго отварят врати стотици читалища. Буйно се разгарят тези малки пламъчета на просветността. Тяхната поява дава тласък на учебното дело, книгоиздаването и печата...В тях се организират лекции и сказки на теми всякакви, играят се първите театрални представления...Библиотеките им съхраняват български книги, вестници и списания. Читалищата се превръщат в притегателен център за революционно настроените млади българи.

* Георги С. Раковски поставя това мото на поемата "Горски пътник," написана в 1854 г. Това е първата българска политическа поема, някога е била евангелие на революционната младеж, учена била наизуст.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?