2006/03/22

 

Велики Преслав
През 893 г. цар Симеон мести престолния град в Преслав. Велики Преслав е втората българска столица.
Златната (кръглата) църква в Преслав

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?