2006/03/22

 

Плиска


Плиска е първата столица на българската държава. Води началото си от времето на кан Аспарух, 7 век.Останки от Голямата базилика в Плиска.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?