2006/02/21

 
На северната стена са изобразени ктиторите севастократор Калоян и съпругата му Десислава (на снимката), а на срещуположната стена – царската двойка Константин Тих Асен и Ирина, внучка на цар Иван Асен II и дъщеря на византийския император Теодор Ласкарис. Предадени са всички подробности в облеклото, в лицата са спазени индивидуалните особености, така че може да се приеме, че това са истински портрети, рисувани вероятно от натура и то във време, когато портретната живопис е била в зачатък навсякъде из Европа!!!

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?