2006/02/22

 

Символиката на цветовете

Според народната традиция било недопустимо да се носи дреха без везмо. Такава носели само самодивите - вълшебни същества, които живеели в гъстите гори, далеч от хората. Затова когато българката обличала бяла риза, тя задължително била украсена с разноцветни шевици по полите, ръкавите, пазвата.

Основният цвят в българската народна шевица е червеният. За българите той символизирал майчината кръв и продължението на живота, слънцето и огъня. Той предпазвал от "лоши очи" и уроки. Прекрита с червено було се венчавала невестата. С червена пелена повивали новороденото. С червен конец привързвали обредните китки. Червено било първото багрено яйце за Великден, с което мацвали бузките и челцата на децата за здраве. С прехвърлена върху плета червена тъкан във всеки дом посрещали българите Баба Марта, която водела пролетното съживяване на природата. Червена чушка - символ на плодородие - украсява коледните суровачки. Украсени с червено, кукерските маски пъдят злите духове.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?