2006/02/16

 

Хайдушки легенди

Древна хроника от 15 век гласи:

“1454 (година). В тази година Мехмед цар (Мехмед II) плени Радич, български войвода в София.”

Това е най-старото известно сведение за хайдути по българските земи. През следващите векове до Освобождението на България от турско робство ще се изпишат още много хроники... и много легенди ще се родят за хайдутите – непримиримият огън на българщината в онези мракобесни векове.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?