2006/02/16

 

Тез страшни харамии

Хайдутите или "харамии," както им викали турците, са били организирани в дружини, които понякога достигали 100-200 души. Това си е една малка бойна единица, която може лесно да маневрира и да се снабдява с припаси. Разчита се на бързи и неочаквани нападения. При преследване хайдутите бързо се разпръсват. Акциите им са насочени срещу изявени потисници, турски властници, търговски кервани или военни отряди, които пренасят хазната, както и срещу продажни българи...

Участието в хайдушката дружина е доброволно, но вътре в нея има военна дисциплина. Подчинението на избрания с висшегласие войвода е задължително.

Хайдутството продължава няколко столетия. Много от натрупания опит и бойни стратегии на хайдутските дружини ще бъде използвано по-късно в борбата за национално освобожение. Ако за последното разполагаме с много достоверни исторически източници и фотографии, то за онези... първите хайдути можем да научим нещичко само от легенди, народни песни или художествени произведения.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?