2006/02/16

 

Сирма войвода

В Македонския край надлъж и шир се пеели песни за безстрашната българка Сирма.

"Дали се чуло, видело,
мома войвода да бидит
на седамдесет сеймени,
на тия гори зелени,
на тия води студени,
с кадифе фустан до земя
со тънка пушка на рамо,
чифте пищоли на пояс?"

Народна песен от Дeбърско<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?