2006/02/11

 

"Богонемилите"

Изглежда отношенията между богомилството и официалната власт в първата и втората българска държава са били изключително сложни и нееднозначни. Богомилите са се ползвали с доверието на народа, те са играели ролята на духовни водачи, съветници и лечители. Затова, много вероятно, братята боляри Асен и Петър са разчитали на помощта им при обявяване на въстанието за освобождаване от византийско робство. По-късно узурпаторът Борил ги анатемосва на нарочен църковен събор, документиран в т.нар. Борилов синодик (1211 г.). Действията му са диктувани от очевидно голямото влияние на богомилите сред народа и опасността да спомогнат за възстановяване на престола на наследниците от династията на Асеневци. Както и става! Били са на почит и по времето на великия български цар Иван Асен II, известен със своята лоялност и просветен ум.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?