2006/02/11

 

Тайната книга

Тайната книга на богомилите е създадена в България най-вероятно през 11-12 век... Счита се, че оригиналът е безвъзвратно изгубен. Вярва се, че той е съдържал древни познания за сътворението на света, за доброто и злото като източници на власт...

Тайнствата на богомилството явно са запалили въображението и на Антон Дончев (единственият, неповторимият!), за да напише романа “Странният рицар на свещената книга” (1998г.):

“Най-напред мислех за Свещената книга като за гълъб, който носи блага вест. Сетне мислех, че е запалена факла. По-сетен видях, че е орелът от приказките, който се храни с плътта на хората, които носи на крилата си. Но книгата се бе превърнала в жар-птица, която спусна криле на стрехите на човешките домове и ги запали. На светлината на пожарите се събраха ловците и палачите.”<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?