2007/03/31

 

Лазарките

Песните им са магични... Те канят пролетта и плодородието... Привличат добрите сили и прогонват зимната тъга... Измолват здраве и берекет за целия род и поминък... Ето защо, стопаните на всеки дом с радост очакват лазарките рано-рано на този ден и ги даряват с бели яйца, символ на възраждащия се живот!

Лазарките са млади момичета, които сега се замомяват. Те са облечени в празнични носии, косите им са окичени с пищни венци. От този момент те вече се считат готови за женитба. Старите хора казват, че която мома не е лазарувала, не може да се омъжи. Затова и обредните песни, които лазарките пеят на този ден, славят най-вече любовта и младостта. Танците им са живи и буйни, оттам и названието на лазарското хоро - "буенек."

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?