2007/02/19

 

"Ще имаме едно знаме, на което ще пише: Свята и чиста република"

През 1871 г. Левски изработва идейната платформа на ВРО – “Проектоустав” или “Нареда до работниците за освобождението на българския народ.” Според документа целта на организацията е:

"С една обща революция да се направи коренно преобразуване на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на истината и правата свобода."

Същата година обаче в личния бележник на Левски се появява отметката "Народе???"

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?