2006/07/08

 

"Мера според мера"

Тука иде реч за филма "Мера според мера" (1981 г.)... Филм, който хвърля мислите ти в хаос, очарова те, вълнува сърцето ти... Филм, който оставя диря в съзнанието ти, натъжава те и те кара да помниш българската история...

 
"От мъки е името Македония... мъки - Македония, Македония - мъки..." Така започва своя разказ главният герой - Дилбер Танас (в ролята Руси Чанев) - и ни води през кривулиците на освободителните борби в Македония. В своите 7 серии филмът обхваща периода 1901-1915 г. Историята на останалата под турско робство българска земя е разказана през очите на Танас. И той я разказва леко, напевно, хем да те разсмее, хем да те жегне в сърцето с ръжен.

 
Простоватият овчар изведнъж попада във вихъра на най-важните събития по онова време и се среща с легендарните Гоце Делчев, Христо Чернопеев, Яне Сандански, Кръстю Асенов, Апостол Петков. Техните съдби и тази на Македония постепенно променят Танас и в края на филма той е вече помъдрял комита. С толкова романтизъм и безкрайна тъга разказва той за случки от аферата "Мис Стоун," Илинденско-Преображенското въстание, убийството на Гоце Делчев и бай Постол "Енидже-Вардарското слънце"...

 
Филмът е създаден по книгата на Свобода Бъчварова "Литургия за Илинден." Всяка серия съдържа и много документални кадри - снимки, документи, художествено пресъздадени интервюта с участниците в македонските освободителни борби. И всяка серия започва с песента "Мера според мера," по текст на безсмъртния Яворов:

Ден денувам, пътища потайни
нощ нощувам, кътища незнайни.
Немам тато, нито мама
тато да ругае, мама да ридае.

Леле, моя, ти Пирин планино,
море църно цариградско вино.
Е-е дум ду-дум дум (2)

С враг врагувам, мера според мера.
С благ благувам, вера зарад вера.
Немам братец, ни сестрица
братец да ме хвали, а сестра да жали.

Леле, моя сабя халосия,
море люта одринска ракия.
Е-е-ду-ду-дум, дум (2)

из "Хайдушки песни" на П.К. Яворов

This page is powered by Blogger. Isn't yours?