2006/12/03

 
Самуиловият надпис, открит в с. Герман, Преспанско, дн. Гърция. Надписът датира от 993г., издълбан е по нареждане на цар Самуил в памет на неговите родители и най-големия му брат Давид.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?