2006/12/03

 

Трагичният цар

В българската история има само един владетел с името Самуил. Никой друг след него не ще посмее да понесе бремето на това трагично име.

Повече от 40 години Самуил води безмилостна борба за запазване независимостта на България. Заплахата иде не само отвън, от Византия, но и отвътре, от сърцето на държавата, разяждана от разкол и предателства. Самуил е принуден да погуби собствения си брат Аарон и целия му род заради изменничество. Пощаден бил само синът на Арон - Иван Владислав, който години по-късно, воден от мъст, ще пролее много кръв, за да заеме българския престол. Самуил ще бъде повторно предаден от дъщеря си Мирослава, която отваря пред византийците ключовата българска крепост Драч заради блясъка на византийския двор. Високи титли и богатства помамват и много български боляри, които предават без бой българските крепости една след друга и водят държавата към погибел.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?