2006/07/08

 
"От мъки е името Македония... мъки - Македония, Македония - мъки..." Така започва своя разказ главният герой - Дилбер Танас (в ролята Руси Чанев) - и ни води през кривулиците на освободителните борби в Македония. В своите 7 серии филмът обхваща периода 1901-1915 г. Историята на останалата под турско робство българска земя е разказана през очите на Танас. И той я разказва леко, напевно, хем да те разсмее, хем да те жегне в сърцето с ръжен.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?