2006/07/08

 

"Мера според мера"

Тука иде реч за филма "Мера според мера" (1981 г.)... Филм, който хвърля мислите ти в хаос, очарова те, вълнува сърцето ти... Филм, който оставя диря в съзнанието ти, натъжава те и те кара да помниш българската история...

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?