2006/06/02

 

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира

Неуспехът на Старозагорското въстание не отчайва Ботев. Напротив. Още при първите вести за избухването на Априлското въстание в Румъния започва подготовката на голяма чета. След като редица опитни предводители като Панайот Хитов и Филип Тотю отказват да я оглявят, начело на четата с готовност застава Христо Ботев. Преоблечени като градинари и търговци, четниците, около 200 души, се качват на австрийския параход "Радецки" от няколко румънски пристанища и на 17 май принуждават капитана да спре на българския бряг, близо до Козлодуй. Четата се отправя към Балкана, води тежки сражения с многобройни преследвачи. На 20 май (2 юни) Христо Ботев пада, покосен от гибелен куршум. Тогава той е на 28 години.

"Ботевата чета слиза на дунавския бряг," худ. Димитър Гюдженов

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?