2006/06/02

 

Революционерът


Постепенно Христо Ботев започва да играе все по-важна роля в живота на революционната емиграция. На 12 август 1875 г. по инициатива на Ботев и Стефан Стамболов в Букурещ е свикано събрание на БРЦК, на което се взима решение да се подготви и вдигне "всеобщо въстание" в България. В уречения ден обаче, 16 септември, единствено в Стара Загора около 20-ина революционери предприемат бунтовнически действия. Така опитът за въстание претърпява пълен неуспех.

Христо Ботев, Иван Драсов и Никола Славков в Румъния, 1875 г.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?