2006/06/02

 

Творецът

Така Ботев попада сред революционната емиграция в Румъния, работи като учител, печатар, редактор, издател на вестници ("Дума на българските емигранти," "Будилник"). Започва да публикува своите пламенни стихотворения, сатири и фейлетони... През зимата на 1868-69 той има шанса да се срещне с Левски, с когото обитават една запусната мелница край Букурещ.

Карикатура от Ботевите вестници

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?