2006/06/02

 

Любов жива за свобода*

Едно от най-пламенните сърца на българската освободителна борба спира да бие преди 130 години на този ден. България помни своите чеда! Поклон пред паметта на Христо Ботев!

Христо Ботев, Букурещ, 1875 г.


* Из "Моята молитва"

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?