2006/05/24

 

Заветът на просветителите


От 9 век насам християнска България има своя писменост. И съхранили сме ний огъня на просветността. И раздали сме от тази светлина на други народи. И ще е жив българският дух и просветен. И ще пребъде България!


Изображение на Кирил и Методий в Менология на Василий II, 11 в., Библиотека на Ватикана

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?