2006/05/24

 

Кирилицата

Със смъртта на братята Кирил и Методий започнала жестока разправа с техните ученици и последователи. След много премеждия, трима от Методиевите ученици, Климент, Наум и Ангеларий, се добрали до българската крепост Белград, а оттам се отправили за столицата Плиска, където княз Борис ги посрещнал радушно.

Изминали месеци на усилен труд, през които Климент (Охридски) опростоява глаголическата азбука, така че тя да отговаря на особеностите на българския език. Вече в новия си вид азбуката била наречена "кирилица." И днес пишем на кирилица... заедно с още близо 170 милиона души по цял свят!Сравнение между глаголицата и кирилицата.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?