2006/05/24

 

Глаголицата

Средата на 9 век. Солун, тогавашна Византия. Живеели там двама братя - Кирил и Методий. Навред се славели те със своята мъдрост и начетеност. Често сам византийският император им възлагал сложни църковни и дипломатически мисии сред други народи. Един ден братята били натоварени с мисията на своя живот. Те трябвало да съставят съвършено нова писменост, с която славянските народи сами да могат да преписват светите църковни книги и тъй да се служи сред тях вече не на латински, а на техния език. Защото всеки народ има правото да тачи Бога на свой език, казвал Кирил. Новата азбука се наричала "глаголица." Отнесли я братята сред славяните във Великоморавия.
Лист от "Асеманиевото евангелие" - най-старият открит досега старобългарски глаголически ръкопис, 11 в., съхранява се в Библиотеката на Ватикана.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?