2006/03/18

 

Записки по българските читалища

Не е тайна, че читалищата през Възраждането са имали далеч не само просветителска мисия. Като привличат по-будните българи, те стават средища на революционната мисъл и дейност. Именно през читалището в Русе Захари Стоянов е привлечен за каузата на Освобождението. За това четем в "Записки по българските въстания:"

"В късо време можах да забележа, че в това читалище се вършат твърде необикновени неща, значението на които не бях в състояние да си обясня...

Един ден дойде на читалището един непознат калугер, дотолкова окъсан, щото от появяването му още на вратата няколко контета, които бяха дошли не да четат, но да се видят едни други, започнаха да се кикотят настрана и да казват: "Що търси лисица на пазар"... Два-три деня после това тоя същият калугерин дойде един път заедно с приятеля ми на читалището, гдето бях само аз. Тия влязоха в библиотеката, като заключиха подиря си вратата. Аз се не стърпях и погледнах през една дупчица в библиотеката: но що да видиш? Скромният дрипав калугер беше съблякъл расото си и запасваше на кръста си една дузина револвери, които моят приятел му подаваше един по един!..."

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?