2006/03/18

 

Първите читалища

Първото читалище отваря врати в град Свищов в 1856 г. Намерило подкрепа сред местните родолюбиви българи, още същата година читалищната
библиотека разполагала с над 2000 тома книги.


Второ по време на създаването си било ломското читалище "Постоянство." Първото театрално представление в България - побългарената "Многострадална Геновева" - е изнесено именно тук.
Шумен бил трети поред град, в който през лятото на същата 1856 г. е открито читалище. Във фонда на читалището се пазят старопечатни книги, най-старата от които датира от 15 век. Тук е запазена и уникална Библия с тегло над 3 килограма, както и първата в България театрална завеса, рисувана от виенски художници.

След Свищов, Лом и Шумен читалища започнали да се организират и от българите в Македония. В 1860 г. в Битоля било открито читалище "Съгласие," в което имало "български вестници и от други разни езици , така и една книгохранителница от български книги." Основани били читалища в Прилеп, Велес и навред, където българската народност била жива и борбена.

В 1861 г. българската революционна емиграция начело с Г.С.Раковски основала в Букурещ българското читалище "Братска любов." Великият революционер веднага подарил 100 екземпляра от своята книга "Горски пътник" като основа за читалищната библиотека.Печат на българското читалище във Воден, днешна Гърция.

Образецът за всички читалища обаче по онова време става прочутото някога българското читалище в Цариград. То обзавежда собствена печатница и започва да издава сп. "Читалище," което изиграва огромна роля за издигане на народностното съзнание на българската интелигенция.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?