2007/03/03

 

Санстефански мирен договор

На 19 февруари (3 март по нов стил) 1878 г. в турското градче Сан Стефано е подписан предварителен мирен договор между воюващите страни. Според договора българската държава се възстановява като автономно трибутарно (плащащо годишен данък на Османската империя) княжество с християнско правителство и собствена войска.
България според Санстефанския мирен договор


В границите на Санстефанска България се включвали с известни изключения почти всички земи, населени от българи - Северна България без Северна Добруджа; цяла Тракия без Гюмюрджинско и Одринско и цяла Македония (!) без Солунско и Халкидическия полуостров.

Така преди 128 години се възражда БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ и на картата на Европа отново се появява 13-вековна България!

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?