2007/03/03

 

"България цяла сега нази гледа"

След поражението при Стара Загора, руските воини - около 5500 души и пет български опълченски дружини са принудени да отстъпят под напора на превъзхождащия ги враг и да се укрепят в Шипченския проход. Сюлейман паша атакува. От предстоящото сражение зависи по-нататъшният ход на войната, защото ако той успее да премине отвъд балкана, ще се съедини с останалите турски армии в Северна България. Следват три критични дни - 9, 10 и 11 август."Бой за Шипка," худ. Димитър Гюдженов

"И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
дружините наши, оплискани с кърви,
пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи,
и един враг повеч мъртъв да положи..."

"Опълченците на Шипка," Иван Вазов

Опълченците успяват да удържат турците до идването на подкрепление, с което позициите на Шипка са заздравени. А подкреплението се забавя, защото всички сили на руската армия са съсредоточени в обсадата на Плевен. Там се е укрепил Осман паша с 60-хилядна турска войска. Плевен пада на 10 декември 1877 г., което е повратна точка във войната. Значителни руски сили се освобождават за възможно настъпление на юг - към София, Пловдвив, Одрин...

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?