2007/03/03

 

Българското опълчение

На 12 април 1877 г. из българските земи се разнася новината - Русия е обявила война на Турция! Веднага в Плоещ започва сформирането на Българското опълчение. Хиляди българи се стичат в румънския град, готови да отдадат живота си за освобождението на родината. Първоначално се създават 6 опълченски дружини - общо 7526 души. А непосредствено след преминаването на Дунав към тях се присъединили още 6 дружини, с което съставът на Опълчението надхвърля 10 000 души. Ако в началото идеята на руското командване е била българските опълченци да осъществяват само помощни функции, то в хода на войната те изиграват решителна роля в ключови сражения.

"Връчване на Самарското знаме на Българското опълчение в Плоещ," худ. Н. Д. Оренбургски

Самарското знаме е един от символите на Освобождението на България. Знамето, подарено на опълченците от жителите на волжкия град Самара, е украсено от едната страна с лика на Казанската Богородица, а от другата - с образите на светите братя Кирил и Методий.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?