2006/03/09

 

България на три морета


На този ден в 1230 г., българският владетел Иван Асен II печели победа, благодарение на която той ще остане в историята като "цар над българи, гърци, франки, сърби и арбанаси, на всички градове от море до море..."

из "Проложното житие" на Иларион Мъгленски, 14 в.


България при цар Иван Асен II (1218-1241 г.)

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?