2006/03/01

 

Някога, преди много, много години...

Един ден на рамото на хан Аспарух кацнал сокол. Птицата носела вест от Хуба - сестрата на великия хан. Новините за славната победа над византийците и основаването на нова българска държава на Дунав били достигнали вече пределите на Стара Велика България и Хуба изпращала поздрав на своя брат. С бял конец девойката била привързала пъстра китка към крачето на сокола. От дългия път и изтощението обаче, крачето на птицата било наранено и белият конец бил обагрен с кръв. Хан Аспарух взел конеца и го закичил на гърдите си, близо до сърцето.

Вярва се, че оттогава е останал обичаят всички българи на 1 март да даряват най-близките си с мартеници - бяло-червени пожелания за здраве, мир и плодородие.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?