2006/02/25

 

"Кан Тервел и Юстиниан II," худ. Димитър Гюдженов"При император Юстиниан Ринотмет, Тервел, предводителят на българите, бил на върха на благополучието... Той поставял обърнат щита си, който носел по време на война, и своя камшик, с който шибал коня си, и слагал пари, докато покрие и единия, и другия. Простирал копието си на земята и до краищата му и на голям куп натрупвал копринени дрехи. Като напълвал сандъчета със златни и сребърни пари, раздавал ги на войниците, пръскайки с дясната си ръка злато, а с лявата - сребро."

Свидас, византийски хронист, 10 век

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?