2006/02/17

 

Съкровището на Кан Кубрат

Една майска утрин на 1912 г. в сгушеното сред степите на Украйна селце Малая Перешчепина настъпва небивало оживление. Открито е несметно съкровище ...повече от 800 златни и сребърни предмета ...чаши, съдове, блюда, сигнални рогове, дръжка от меч и ножница, украшения, части от празничен колан, монети... Нечуваната находка е изпратена в Ермитажа, където обаче остава запечатана и забравена близо 60 години. Докато един ден от нея не се заинтересувал немският професор Йоахим Вернер. Той безспорно доказва, че това най-голямо погребално съкровище на средните векове е от погребението на българския Кан Кубрат, владетелят на Стара Велика България между 632 и 650 г. След смъртта му най-големият син Бат Баян остава със своята войска да брани столицата Фанагория от нахлуващите хазари, а останалите кубратови синове изтеглят българските племена към нови земи. Аспарух поставя началото на нашата си България, Котраг създава Волжка България, Алцек се заселва в Северна Италия, а Кубер - в Македония.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?