2006/02/17

 

Сред находките са открити два владетелски пръстена с рунически знаци. На единия от тях е изписано името на Кан Кубрат, на другия то е придружено с титлата "патриций." През 635 г. Кубрат сключва мирен договор с византийския император Ираклий. Последният дарил богато хана и му присъдил почетната титла "патриций." Съкровището съдържа и трети пръстен, принадлежал на чичото на Кубрат - Органа - и в дадения случай се явява част от семейното имущество и свидетелство за приемствеността на властта.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?