2006/02/11

 


Изображение на богомилски проповедник. Миниатюра. Държавен исторически музей, Москва.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?